Undgå klager over rejseledere – giv bedre service

Der er jævnligt kritik af rejseledere og Pakkerejse-Ankenævnet behandler en del sager, hvor rejsende klager over den manglende service. Tiden er inde til at rejsearrangører, som nogle af de sidste, tager mobile, digitale værktøjer i brug. Løsningen giver fordele for alle parter, og kan være med til at de rejsende oplever en bedre rejse, og at rejselederne får et godt værktøj til at understøtte deres arbejde.

Gør det enkelt for alle

Rejsearrangører, uanset om de har rejseledere eller ej, er nødt til at være i stand til at give de rejsende en moderne service på destinationerne for at imødekomme de rejsendes forventninger og krav. Jeg har skrevet i andre indlæg – f.eks. ”Hvorfor tænke på digitale rejseservices som rejsearrangør” (link her) på min blog om hvordan de rejsende (os alle sammen) er blevet så vant til at vi få kan løst utroligt mange opgaver og få svar på spørgsmål vha. vores mobiltelefon. Det har skabt en stor forventning hos mange om at de får stillet informationer og hjælp til rådighed via en dedikeret app til mobilen.

På Standby.dk er der en artikel (link her) som gennemgår en række eksempler på, hvordan rejsende føler de ikke har fået tilstrækkelig service eller korrekt information. Med anvendelse af de muligheder der er for at samle informationer i en mobil app, og på den måde som rejsebureauer stille informationer til rådighed for både rejseledere og rejsende vil mange af den slags klager undgås.

En rejseapp vil naturligvis ikke kunne ændre på den personlige måde som rejselederne optræder på, men den vil kunne oplyse de rejsende om en lang række praktiske og faktuelle forhold, indeholde kontakt til relevante steder, lige fra rejsearrangør, hotel, rejseleder, restauranter, turistbureau mm. Ligeledes kan en rejseapp gøre det let og hurtigt for en rejseleder at kommunikere ud til de rejsende såfremt der er behov for det – ved pludselig opståede ændringer eller blot som en god service for at oplyse at ”vi mødes på Udsigten for at nyde solnedgangen kl. 20:15”.

Udnyt at unge rejseledere er afhængige af mobilen

Et eksempel i artiklen på Standby er, at unge rejseledere er afhængige af deres mobiltelefoner. Når de er det, så kan det være fordi de er på sociale medier, men det kan også være de søger information som er relevant i en eller anden sammenhæng med rejsen via deres mobiltelefon. Det er sådan den mobile generation løser opgaver.

Det er derfor oplagt at inkludere en lang række praktiske oplysninger, som en rejseleder har brug for i en rejseapp – for de unge rejseledere er trygge ved at benytte dette værktøj. Alle rejseledere sætter også pris på den lette adgang til info i en mobil app. Som rejsebureau bliver man let i stand til at få den rigtige og opdaterede information ud til rejselederne.

Fra hovedkontoret i DK er det blot at gå ind på en administrationsside og opdatere informationer, og så bliver de straks tilgængelig for alle rejseledere på deres mobiltelefon, uanset hvor de er – på det lokale kontor på en destination, på et hotel hvor rejselederen står til rådighed for gæsterne eller ude på en tur med de rejsende.

Med kontakt info og mulighed for at skrive beskeder i en rejseapp, bliver rejselederen langt mere tilgængelig for de rejsende – i modsætning til udsagnet i artiklen fra Standby der skriver, at det var lettere at få kontakt med rejselederne den gang der var guidekontor på destinationerne.

Mobile rejseservices er et effektivt værktøj for rejseledere

At benytte mobile rejseapp bliver ikke en afløser for en god rejseleder, men er en måde til at gøre den moderne rejseleder bedre og mere effektiv. De rejsende har længe brugt mobile apps når de rejser, men det er ikke apps fra det rejsebureau de rejser med – derfor finder de ikke hurtigt og nemt de informationer der er om deres rejse. Det løser en rejseapp med informationer fra rejsebureauet.

TripMe (link her) tilbyder en service, som på under 1 dag gør det muligt for et rejsebureau fuldstændigt at skræddersy informationer til deres rejsende, knytte dem sammen med rejsebureauet og rejselederen og give alle parter en let og hurtigt måde at kommunikere på via en rejseapp.

Dagen take-away

Mange opgaver som rejseleder gøres lettere, mere struktureret og hurtigere med en rejseapp. Rejsebureauet får et værktøj til at give rejselederne en lang række faktuelle informationer om destinationen og andre praktiske forhold. Det giver rejselederne tid til at fokusere på den personlige service og assistance og fremstå professionel og med kendskab til rejsemålet. Selv hvis det er første gang rejselederne er på destinationen. Bedre service som reducerer risikoen for sager i Pakkerejse-Ankenævnet.