Invester rigtigt – 10 grunde til at vælge en mobil app

Når mobilen i dag er med på rejsen for både den rejsende og rejselederne, er der mange muligheder for at give nye former for services via mobiltelefonen. At give service via mobilen kan betyde mange ting, og der er store forskelle i oplevelsen og mulighederne for brugeren, afhængig af hvilken løsning der vælges.

Det er vigtigt at fastlægge, hvad der er målet for rejseselskabet, inden der bliver startet med at bruge den ene eller anden mobile service. I denne artikel giver jeg inspiration og baggrund til at forstå, en række af de løsninger der findes.

Der er mange muligheder med mobile løsninger og der er som med alt andet fordele og ulemper. I denne artikel er der ikke mulighed for at gå i dybden, for så ville artiklen blive for lang, så fokus er på udbyttet ved en mobil app.

Selv om en mobil app er den mest avancerede løsning med de fleste muligheder er det i dag muligt selv for det mindste rejsebureau at opnå alle fordelene ved app-løsningen.

Mobile services – er kommet for at blive

Som nævnt i tidligere artikler, er brugen af mobiltelefonen på rejser i kraftig vækst og der er ingen tvivl om, at mobilen er en uundværlig rejseledsager for mange rejsende. På den baggrund er der et voksende ønske hos rejsearrangører for at finde løsninger, så de kan nå ud til de rejsende via mobiltelefonen.

Nogle rejsebureauer er i gang med levere mobile services. De mobile services dækker over en række forskellige muligheder. For at belyse nogle af de forskelle, der er på de løsninger der typisk bliver brugt, har jeg lavet en kort beskrivelse af mest almindelige alternativer.

Fra ”næsten ikke mobil” til full function mobil app

Der er mange løsninger som bliver betegnet som en mobil service afhængig af hvem man taler med. Den bredeste definition er, at når noget kan tilgås via en mobiltelefon, så kan det betragtes som en mobil service. Men at kunne tilgå noget via en mobiltelefon, betyder ikke nødvendigvis, at der er brugervenligt, let og hurtigt, når man er på rejse i udlandet og i mange tilfælde ikke har en fast dataforbindelse. Der er stor forskel på en mobil service der skal anvendes i det land man bor, og en service som skal anvendes, når man rejser til udlandet. Hvis målet med at tilbyde en mobil service til de rejsende er at give høj og moderne service, så er det vigtigt at tænke på nedenstående forhold i overvejelserne om, hvilken løsning der vælges.

Løsninger som betragtes som mobile services af forskellige rejsearrangører varierer meget og kan opsummeres til følgende alternativer.

 1. Oprette en gruppe på et socialt medie, som fx FaceBook. De rejsende inviteres til at være med i gruppen. De rejsende skal have FaceBook app’en installeret på deres telefon.
 2. En fællesdrev. F.eks. virksomhedens server eller Dropbox, hvor dokumenter gemmes og de rejsende gives adgang.
 3. Rejsebureauet sender dokumenter ud til de rejsende i f.eks. PDF-format. Rejsebureauet har den opfattelse, af det giver de rejsende mulighed for at benytte informationerne under rejsen fordi de er sendt ”elektronisk”. Dokumenterne vil ofte ligge i de rejsendes mailprogram.
 4. Et ikon med rejsearrangørens logo, som vises på mobiltelefonens homescreen. Ikonet indeholder et link til virksomhedens hjemmeside. Hjemmesiden er optimeret til brug via en mobil. Ingen data findes på mobiltelefonen, men er udelukkende et ikon på homescreen.
 5. Et ikon med virksomhedens logo som vises på en mobil, som åbner en mobil app. Den mobile app indeholder nogle få informationer om rejsen, men en lang række informationer kræver en dataforbindelse, fordi informationer hentes fra rejsebureauets hjemmeside og er optimeret til visning på en mobiltelefon.
 6. En app som er udviklet til brug på en mobil telefon, og indeholder og lagrer alle de data, som er relevante for rejsen. App’en kan gøre brug af en lang række funktionen på mobilen.

Der er en række forskelle i hvordan administrationen, brugeroplevelsen, tilgængeligheden og i det hele taget mulighederne er med de forskellige løsninger.

At gøre dokumenter tilgængelig for de rejsende enten via et fællesdrev eller som er sendt ud via e-mail, tilfredsstiller sjældent de moderne rejsendes ønske om brugervenlig og tilgængelighed. Når den rejsende har brug for information, som står i et PDF dokument, som er sendt via e-mail, skal den rejsende nogen gange for det første have dataforbindelse på sin mobil, lede gennem sine e-mails og finde frem til den mail, som indeholder det nyeste dokument med rejseinformation, åbne dokumentet og derefter finde frem til det sted, hvor der står den information, som den rejsende har behov for. Der er flere og flere brugere som i dag betragter det som en meget dårlig måde at skulle finde information på. Antallet af personer der bruger mail mindre og mindre er voksende fordi moderne app’s gør det meget lettere at tilgå informationerne. For nogle brugere betyder det, at de skal have dataadgang, fordi deres mailprogram, så det ikke gemmer alle mails (fordi det kræver stor datakapacitet på mobilen).

Nogle virksomheder har den opfattelse, at når et rejseprogram f.eks. er sendt ud som en PDF, så har de rejsende PDF-filen liggende som et dokument de let kan finde på deres mobiltelefon. En mobiltelefon har ikke de samme muligheder som en PC, så det kan lade sig gøre på en enkelt måde at lagre et PDF-dokument. Det er noget mere komplekst for de fleste at gemme en PDF fil på mobiltelefonen, så dokumentet let kan åbnes under rejsen.

At udvikle en løsning som består af et ikon på homescreen, enten med ingen eller lidt information lagret på telefonen må betegnes som en discountløsning, men er naturligvis bedre end ingen løsning. En sådan løsning er mest egnet når rejsebureauet er sikker på at de rejsende altid er et sted, hvor der er dataforbindelse. Det er dog svært at finde sådanne steder, selv i Danmark er der mange mørke pletter på landkortet, hvor det ikke er muligt at opnå en god dataforbindelse. Så valg af denne løsning, er ikke for de rejsebureauer, som ønsker at give deres kunder den bedste service og tryghed og slet ikke når det drejer sig om rejser til udlandet.

Når en løsning skal vælges af et rejsebureau, er en afgørende faktor der skal tages stilling til, hvor let informationen skal være tilgængelig for brugerne, samt hvilke funktioner der skal være til rådighed. Rejsende vil være i mange situationer hvor de ikke har dataforbindelse. Hvis den rejsende står i en kritisk situation og skal finde information – hvor vigtigt er det så for rejsebureauet, at det er let at finde kontaktinformation til rejsebureau, rejseleder, politi, læge, ambassade og lignende?

Udnyt mobilens fordele og muligheder – med en god mobil app

Med en app udviklet specifikt til formålet at blive brugt på mobile enheder, er det muligt at præsentere alle de informationer, der er relevante for en rejse. Ud over informationer er det muligt med en app at tilføje en række andre funktioner, som ikke kan gøres med et pdf-dokument i en e-mail, på et fællesdrev el. lign. Det er f.eks. social interaktion, ratings fra rejsende, kommunikation mellem de rejsende og til/fra rejsebureauet, mulighed for services relateret til personens geografiske placering, mulighed for online kortvisning, mulighed for at lave tilmeldinger til aktiviteter og meget andet – fantasien og økonomien definerer, hvad der skal være med i en app.

En mobil app er i stand til at benytte de avancerede tekniske muligheder, som en moderne mobiltelefon indeholder. En app der er udviklet til at udnytte disse funktioner vil derfor være i stand til at give brugerne muligheder der rækker langt ud over de muligheder, der er ved at have f.eks. et program i et pdf-dokument.

10 fordele ved en moderne app

 1. Informationer kan altid læses. I en god rejseapp lagres informationer på mobiltelefonen, og kan på den måde gøres tilgængelige for den rejsende hele tiden. Det giver tryghed og det gør det let og hurtigt for den rejsende.
 2. En god, moderne app er intuitiv og let at bruge for alle. Langt de fleste kan betjene en mobil og benytte apps, fordi de gode apps er designet med fokus på brugergrænsefladen og -oplevelsen.
 3. Struktur. Informationer i en mobil app er struktureret og er derfor lette for de rejsende at finde. En væsentlig årsag til den store udbredelse af apps er, at hver app er udviklet til ét specifikt formål.
 4. Effektiv kommunikation til de rejsende. Rejsebureuaet bliver i stand til at kommunikere med de rejsende direkte med f.eks. notifikationer – beskeder som vises på skærmen og som i meget høj grad læses af brugeren
 5. Tovejs kommunikation via en app er enkelt og hurtig. Både mellem rejsebureau og de rejsende, samt mellem de rejsende.
 6. Moderne service betyder meget for de rejsende. Rejsebureauer som imødekommer de rejsendes ønsker til service, vil opnå fordele og bl.a. højere gensalg af næste rejse.
 7. Ikke speciel hjemmeside. Med en app skal et rejsebureau ikke lave en speciel hjemmeside, som er tilpasset til mobil brug. Meget ofte vil den normale hjemmeside for et rejsebureau ikke være god til mobil brug, fordi den almindelige hjemmeside er målrettet et helt andet formål – at sælge rejser – og ikke at give information til den rejsende uden ferien.
 8. Tryghed for de rejsende. Opstår der en situation, hvor en rejsende har behov for hjælp på en rejse f.eks. i et land hvor den rejsende ikke taler sproget har det stor værdi at det let og hurtigt er muligt at finde frem til kontaktinformation for rejsebureau, rejseleder eller f.eks. ambassade, politi eller anden information som rejsebureauer finder passende for den aktuelle rejse.
 9. Integration med andre funktioner i mobiltelefonen. Med mobiltelefonens mange indbyggede funktioner som kamera, videooptager, bevægelsessensor, GPS samt større og større datatransmissionskapacitet er det muligt at udnytte det i en app, f.eks. til kortvisning med meget mere.
 10. Fremtidssikret. Brug af mobilen og apps er i høj vækst og udbredes til flere og flere områder. At gå i gang med at anvende eller udvikle en mobil app vil være investering i et område der giver mange muligheder i mange år fremover.

Der er ingen tvivl om, at en god app giver en lang række fordele i forhold til andre løsninger. Når alle rejsebureauer ikke har en app allerede, er der flere årsager til det. Bl.a. høje omkostninger både til udvikling, men derefter også til drift og fortsat udvikling, teknisk viden samt ressourcer i det hele taget, til at sætte sig ind i de mange forskellige komponenter, som indgår i en moderne app.

Det mindste bureau kan tilbyde den avancerede mobile app-service

Alle rejsearrangører uanset størrelse i dag mulighed at tilbyde en rejseapp til kunderne – f.eks. via en cloudservice, som er klar til at blive taget i brug uden udvikling eller lignende. Rejsebureauet skal blot lægge informationer om en destination og rejse ind på en administrationsside, så bliver alt klargjort og præsenteret i en app for de rejsende – og en app for rejseledere. På den måde kan et rejsebureau komme i gang både utrolig hurtigt, og med minimal investering.

Som for mange andre digitale services (applikationer) som en virksomhed benytter i dag, vælger meget få selv at gå i gang med udvikling. Det optimale valg for langt de fleste er at benytte en service, som er udviklet af specialister inden for det specielle område, og som løbende udvikles og holdes up-to-date med de krav brugerne har.